Champost van Fa. van der Wal Fourage en Kunstmest Creil B.V.

Fa. van der Wal, leverancier van champost

Champost valt onder de dierlijke mest en leveren wij tegen dagprijzen.

Inzet champost als bodembemesting

Champost is afgewerkte champignoncompost en is vrij van onkruid en ziektekiemen en zeer bruikbaar voor het bemesten van de bodem.

Om de bodemstructuur te verbeteren en het bodemleven te voeden is champost zeer goed bruikbaar in de landbouw. Afhankelijk van de teelt, het bodemtype en de bemestingstoestand is de hoeveelheid te gebruiken champost te bepalen. Champost bevat ongeveer:

  •  6.9 kg N/ton (werkingscoefficient 25 % )
  •  4,1 kg P2O5/ton (werkingscoefficient 100 %)
  •  8,7 kg K2O/ton

Stikstof en Fosfaat

Voor stikstof en fosfaat gelden forfaitaire normen bij Champost. Dit heeft als voordeel dat vooraf bekend is wat de gehaltes zijn. De prijs voor champost ligtvaak lager dan gft-compost, maar de werkingscoefficient van stiktof ligt wel hoger; er wordt meer stikstof meegerekend voor de mestboekhouding (compost 10 procent). Voor fosfaat wordt bij Champost 100 procent meegerekend ten opzichte van compost (50 procent) .

Organische stof

Champost bevat doorgaans meer K2O dan compost en de organische stof komt langdurig tot zijn recht.

Advies

Bodembemesting is een complex proces waarbij wij het specifieke advies dan ook graag over laten aan specialisten. Deze adviseurs zijn op de hoogte van en nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen m.b.t. het beleid en de steeds strenger wordende mestwetgeving. Ook hebben zij zeer ruime kennis van de specifieke toepassingsmogelijkheden van de diverse soorten bemestingsmogelijkheden.

Contact

Gevonden wat u zocht? Wij zijn zowel telefonisch als via de mail goed te bereiken.

U heeft niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op en wellicht kunnen wij het gewenste product toch leveren.

Ook voor meer informatie en het opvragen van prijzen zijn wij per mail en/of telefonisch bereikbaar.

Kortom voor uw bemestingsplan een passend product.